Últimes notícies

11 de September, 2017

Llistat d´amessos Proves d´Accés Setembre 2017

Llistat d´alumnes admessos en les Proves d´Accés de Setembre de 2017: Llistat d´admessos a  SEPTIEMBRE_2017   Enhorabona! Per formalitzar la matrícula fes click en: MATRÍCULA

El centre

El CSDV ofereix dues especialitats: Pedagogia de la Dansa i Coreografia i Interpretació. En finalitzar els quatre cursos d’estudis superiors, els nostres alumnes obtenen el Títol Superior de Dansa, situat en el NIVELL 2: GRAU del Marco Español de Qualificacions per a l’Educació Superior, igual que el Grau universitari, al que és equivalent. La formació adquirida possibilita al titulat superior de dansa exercir la seua carrera professional en l’àmbit de l’educació, la coreografia, la interpretació, la recerca i/o la gestió de la dansa.

Així mateix, conscients de la necessitat d’oferir a l’alumnat una formació àmplia i oberta a intercanvis de coneixement, el CSDV compta amb la Carta Universitària Superior per al període comprès entre 2014 i 2020. Amb açò, es possibilita al nostre alumnat, mitjançant el Programa Erasmus + l’oportunitat de creixement personal i professional inherent a tota experiència d’intercanvi i mobilitat.

L’objectiu últim del nostre Conservatori és, per tant, formar bons professionals, sol·licitats, reconeguts i valorats en el món de la dansa.

MÉS DEL CSDV