Contractació Professor Especialista en Interpretació per a la Dansa

Es procedeix a la convocatòria, amb caràcter d’urgència, per a la cobertura dels llocs que a continuació es detallen:

  • Professor Especialista en Interpretació per a la Dansa, en jornada laboral de 15 hores setmanals.

 

Per a accedir a esmentada convocatòria fes clic en l’el següent enllaç: CONVOCATÒRIA INTERPRETACIÓ DANZA VALÈNCIA 2017-2018