Coordinadors

Coordinadors

COORDINADORS

CAU: Mª JOSÉ ALEMANY – JESÚS SERRANO

CAEI: JUANJO PRATS – ROSARIO RODRÍGUEZ – ANA BARRI – MAMEN GIMÉNEZ

GTMOB – DEPARTAMENT ERASMUS: VERÓNICA GARCÍA

COORDINADORA PRÀCTIQUES EXTERNES: SUSANA ESTEVE

DANSA CLÀSSICA: ANA BARRI

DANSA ESPANYOLA: ISABEL AZNAR

DANSA CONTEMPORÀNIA: VERÓNICA GARCÍA

COORDINADOR TICS: SANTI DE LA FUENTE

GTI – COORDINADOR TREBALLS RECERCA: JUANJO PRATS

XARXES SOCIALS: ISABEL AZNAR I SANTI DE LA FUENTE

ARXIU AUDIOVISUAL: JESÚS PÉREZ

COORDINADOR ACTIVITATS: TONI APARISI

RESPONSABLE BIBLIOTECA: INMA REIG

RECOLZE BIBLIOTECA: INMA GUERRERO

GTFP – COORDINACIÓ FORMACIÓ PROFESSORAT: ALICIA HERRERO

DIVULGACIÓ CENTRE: CLARA VIDAL

RESPONSABLE INVENTARI: M.ª ÁNGELES PAMBLANCO