Organigrama

Organigrama

CURS ACADÈMIC 2016 – 2017

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR: FRANCISCO SALMERÓN ÁLVAREZ  salmeron_fra@gva.es

CAP D’ESTUDIS: Mª JOSÉ ALEMANY LÁZARO capdestudis.csdv@gmail.com

SECRETARI ACADÈMIC: JESÚS SERRANO MARTÍ secretario.csdv@gmail.com

CAPS DE DEPARTAMENT

COREOGRAFIA I INTERPRETACIÓ: JUANJO PRATS BENAVENT

PEDAGOGIA DE LA DANSA: ROSARIO RODRÍGUEZ LLORENS

CONSELL ESCOLAR

PRESIDENT: FRANCISCO SALMERÓN

SECRETARI: JESÚS SERRANO

REPRESENTANTS PROFESSORAT: J. PÉREZ – V. GARCÍA – C. VIDAL- M. GIMÉNEZ

REPRESENTANTS ALUMNES: ROCÍO RIOS – INMA ESCRIBANO – CLARA MORA – MARTA GARCÍA

REPRESENTANT PAS: MARTA MARÍN

COORDINADORS

CAE: Mª JOSÉ ALEMANY – JESÚS SERRANO

CAEI: JUANJO PRATS – ROSARIO RODRÍGUEZ – ANA BARRI – MAMEN GIMÉNEZ

GTMOB – DEPARTAMENT ERASMUS: VERÓNICA GARCÍA

COORDINADORA PRÀCTIQUES EXTERNES: SUSANA ESTEVE

DANSA CLÀSSICA: ANA BARRI

DANSA ESPANYOLA: ISABEL AZNAR

DANSA CONTEMPORÀNIA: VERÓNICA GARCÍA

COORDINADOR TICS: SANTI DE LA FUENTE

GTI – COORDINADOR TREBALLS RECERCA: JUANJO PRATS

XARXES SOCIALS: ISABEL AZNAR I SANTI DE LA FUENTE

ARXIU AUDIOVISUAL: JESÚS PÉREZ

COORDINADOR ACTIVITATS: TONI APARISI

RESPONSABLE BIBLIOTECA: INMA REIG

RECOLZE BIBLIOTECA: INMA GUERRERO

GTFP – COORDINACIÓ FORMACIÓ PROFESSORAT: ALICIA HERRERO

DIVULGACIÓ CENTRE: CLARA VIDAL

RESPONSABLE INVENTARI: M.ª ÁNGELES PAMBLANCO

PAS:

SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA: MARTA MARÍN

CONSERGE: ÁNGEL HIDALGO