Estudis

Estudis

          Els Estudis Superiors de Dansa condueixen al Títol Superior de Dansa, en l’especialitat corresponent, titulació que queda inclosa amb caràcter general en el nivell 2 del Marco Español de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i és equivalent al títol universitari de Grau.

          El Títol Superior de Dansa ofereix dues especialitats: Pedagogia de la Dansa i Coreografia i Interpretació. Les especialitats es poden cursar en cinc estils de dansa: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània, Dansa Espanyola, Flamenc i Dansa Social.

           A partir de tercer curs, s’opta per un itinerari acadèmic que possibilita l’especialització en competències professionals. Aquests itineraris formatius són: Docència professionalizadora; Dansa social, educativa i del benestar; Interpretació de la dansa; Creació i nous mitjans; Teoria, cos i escena.