Proves d’accés

Proves d’accés

PROVES D’ACCÉS AlS ESTUDIS SUPERIORS DE DANSA

 

 TÍTOL SUPERIOR DE DANSA EN:

COREOGRAFIA I INTERPRETACIÓ
PEDAGOGIA DE LA DANSA

Estils: Dansa Espanyola, Dansa Clàssica i Dansa Contemporània

 

centro_foto01

PROVES D’ACCÉS PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS

Dirigida a alumnes que NO tinguen el Títol de Batxiller ni la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Els alumnes hauran de superar una PROVA ACCÉS SENSE REQUISITS ACADÈMICS, a més de la PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS 2016

 
PROVES D’ACCÉS AMB REQUISITS ACADÈMICS

Dirigida a aquells alumnes que SI tinguen el Títol de Batxiller. Aquests hauran de superar directament la PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS 2016.

Per a més informació cridar al tlfn: (+34) 96-1206975