Secretaria acadèmica

Secretaria acadèmica

  • HORARI D’ATENCIÓ

       De dilluns a divendres (de Setembre a Juliol)
       de 9.30 a 11.00 i d’11.30 a 14.00

  • CALENDARI ESCOLAR 2017-2018

      Calendari Escolar 2017-2018

  •  MATRICULA

Instruccions matrícula_1ºCurs

Instruccions matrícula_2º, 3er i 4º Curs

 

  • RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Sol.licitud-RE

Graella d’equivaléncies del Pla d’estudis de LOGSE als Estudis actuals

Regles precedents negatives: RP_DANZA_2016-2017 negatives 
Regles precedents positives: RP_DANZA_2016-2017 positives 

 

  • SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE MATRÍCULA

Sol.licitud renúncia de matrícula

 

  • SOL·LICITUD DE MATRÍCULA PARCIAL

Sol.licitud de matrícula parcial

 

  • MATRÍCULA: CONSULTA LA TAULA D’ASSIGNATURES INCOMPATIBLES

Graella d’assignatures incompatibles

 

  • SOL·LICITUD TÍTOL

Sol.licitud del títol

 

  • TREBALL DE FI DE TÍTOL: 

Treball de fi de títol