Secretaria acadèmica

Secretaria acadèmica

HORARI D’ATENCIÓ

De dilluns a divendres
de 9.30 a 11.00 i d’11.30 a 14.00

 

RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Sol·licitud RE

Taula equivalències del Pla d’Estudis LOGSE al Pla d’Estudis actual

Regles precedents negatives: RP_DANZA_2016-2017 negatives 
Regles precedents positives: RP_DANZA_2016-2017 positives 

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA DE MATRÍCULA
Sol.licitud renúncia de matrícula

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA PARCIAL
Sol.licitud de matrícula parcial

MATRÍCULA: CONSULTA LA TAULA D’ASSIGNATURES INCOMPATIBLES
TABLA ASSIGNATURES INCOMPATIBLES

SOL·LICITUD TÍTOL
sol.licitud del títol

TREBALL DE FI DE TÍTOL: Autorització biblioteca, Sol·licitud tutor, Informe tutor

Treball de fi de títol