Matrícula

Matrícula

PERÍODE DE MATRÍCULA CURS 2016 – 2017

 

MATRÍCULA DELS ALUMNES QUE HAN SUPERAT LES PROVES D’ACCÉS

 

Tots aquells alumnes que hagen obtingut en les proves d’accés una qualificació igual o superior a 5.000, es considera que han superat aquestes proves i poden matricular-se en la Secretaria Administrativa, segons l’especialitat que desitgen cursar, amb el següent ordre:

-Els alumnes de Coreografia, el dia 15 de Setembre, de 9:30 a 11:00 i d’11:30 a 14:00 h.

-Els alumnes de Pedagogia, el dia 15 de Setembre, de 9:30 a 11:00 i d’11:30 a 14:00 h.

La documentació necessària per a la matrícula és la següent:

La instància de matrícula que podeu descarregar ací (instància matricula_2016) i heu d’emplenar abans d’imprimir-la.
La taxa de matrícula l’imprès de la qual haureu d’arreplegar en la Secretaria Administrativa (el mateix dia) i una vegada realitzat el pagament en les oficines bancàries corresponents (en la UPV està Bankia i el Banc Santander), lliurar en la mateixa secretaria una còpia de l’ingrés.
Els alumnes que vagen a sol·licitar la beca del MEC, no han d’abonar la matrícula fins que es resolga. Han d’estar pendents de la convocatòria i lliurar en la Secretaria un resguard de la sol·licitud de la beca.

IMPORTANT: Tots els alumnes, en el moment de la matrícula haureu d’abonar en efectiu 1,12€ en concepte de segur escolar, i 2,22€ per al carnet escolar.

 

 

 

MATRÍCULA DELS ALUMNES DE 2º, 3º I 4º CURS

 

Dilluns 12 de setembre alumnes de 2º curs de les dues especialitats. En horari de 9.30 a 11.00 i d’11.30 a 14.00.

Dimarts 13 de setembre alumnes de 3º curs de les dues especialitats. En horari de 9.30 a 11.00 i d’11.30 a 14.00.

Dimecres 14 de setembre alumnes de 4º curs de les dues especialitats i de Treball Fi de Títol. En horari de 9.30 a 11.00 i d’11.30 a 14.00.

La documentació necessària per a la matrícula és la següent:

La instància de matrícula que podeu descarregar ací (instància matrícula_2016) i heu d’emplenar abans d’imprimir-la.
La taxa de matrícula l’imprès de la qual haureu d’arreplegar en la Secretaria Administrativa (el mateix dia) i una vegada realitzat el pagament en les oficines bancàries corresponents (en la UPV està Bankia i el Banc Santander), lliurar en la mateixa secretaria una còpia de l’ingrés.
Els alumnes que vagen a sol·licitar la beca del MEC, no han d’abonar la matrícula fins que es resolga. Han d’estar pendents de la convocatòria i lliurar en la Secretaria un resguard de la sol·licitud de la beca.

IMPORTANT: Tots els alumnes, en el moment de la matrícula haureu d’abonar en efectiu 1,12€ en concepte de segur escolar, i 2,22€ per al carnet escolar qui no ho tinga.